Rwejjaħ – miktuba min Nick

Riħa tfuħ ta’ ġilju abjad bl-isfar
u xemgħa bil-ftila kbira
Ngħaddi quddiem furnar

Inkun irrid immur id-dar
u l-ħobz jiftaħli l-aptit.
u niekol kisra bit-tadam.
Riħa ta’ għaħin u brodu
Kif tagħmlu l-mummy.
Kemm hu tajjeb!

 

Riħa tinten ta’ fwieħa qawwija.
Jaqq, minestra llum,
Pastard mgħolli jdejjaqni.
Ir-riħa tal- ġizimin,
Tqabbadni uġiegħ ta’ ras.
U r-riħa tad-demel tal-qżieqeż
Timbuttani lura.

Share Button